Hypnose til tidligere liv

Har du haft liv før dette? Kan du komme til at opleve tidligere liv med hypnose?

Mange spekulerer på, om vi har levet tidligere. Og om det er muligt ved hjælp af hypnose og hypnoterapi at komme tilbage og opleve de tidligere liv, som vi måske har haft.

Siden år 2000 har jeg assisteret mange klienter med at opleve tidligere liv. Det har været fantastiske rejser både for mig og mine klienter. I hypnosen og hypnoterapien har de givet slip på gamle traumer, fundet mening med deres liv, været i kontakt med deres soul mate. Nogle har taget rejsen tilbage simpelthen for at få viden om deres tidligere liv.

Sådan kom jeg til at arbejde med regressions hypnose og hypnoterapi tilbage til tidligere liv.

Første gang, jeg oplevede, at en klient vendte tilbage til en traumatisk oplevelse i et tidligere liv, blev jeg sikkert lige så forundret som den kvinde, der var i terapi hos mig.

Kvinden havde opsøgt mig, fordi hun, så længe hun kunne huske tilbage, havde lidt af spændingshovedpine. Hun var midt i trediverne og havde brugt meget tid og mange penge i forsøget på at slippe af med sin spændingshovedpine. Hun mente, at hypnose og hypnoterapi kunne være en sidste udvej.

Sammen afdækkede vi alle omstændigheder omkring hendes spændingshovedpine. Hvornår den føltes værst, om hun huskede den første gang, hun havde mærket hovedpinen og meget andet blev afdækket.

“Journalisten Lærke Cramon fra dagbladet Information var forbi og ville gerne lære noget om hendes tidligere liv. Du kan læse artiklen her”

Hun var nu klar til at komme i hypnose. Selve det at skabe en god hypnose tilstand, hvor der var god kontakt til hendes ubevidste sind, kom næsten af sig selv. Vi var nu klar til at tage kontakt til spændingshovedpinen. I hypnose er det altid let at få kontakt til det, der gør ondt. Det gør ingen forskel, om det er fysiske eller psykiske smerter. Jeg bad hendes ubevidste om at følge følelsen og smerten tilbage til dengang, da den opstod.

Tilbage til et tidligere liv for første gang.

Da hun var kommet tilbage til den første gang hun havde mærket hovedpinen, spurgte jeg hende, ‘hvad oplever du, der hvor du er’?

Forundret fortalte hun, at hun sad på en hest, og var en af mange ansatte i et omrejsende cirkus eller en gøglergruppe – og at hun var en mand. Hun beskrev huse, veje, sin egen påklædning og det tøj, som andre havde på. Jeg kunne forstå på hende, at hun var i en helt anden tid end den, vi begge var født og opvokset i. Hun var i middelalderen. Sammen med gøglergruppen var hun på vej ind i en by, hvor mange mennesker var tilskuere til optoget. Pludselig stejler hesten, som hun rider på, og hun falder af og lander på hovedet. Da hun fortalte det, gav hun et smertens skrig fra sig, og jeg tænkte kort på om naboerne mon hørte det. Hun fortalte videre, at det selvfølgelig gjorde frygteligt ondt på hende, men for ikke at tabe ansigt foran alle tilskuerne, rejste hun sig hurtigt op og steg op på hesten igen, som om intet var sket.

Det var første gang jeg havde en session, hvor en klient oplevede at komme tilbage til et tidligere liv, og  jeg havde aldrig før arbejdet med traumer, der var opstået i tidligere liv. Jeg vidste intet om, hvad jeg skulle gøre. Jeg besluttede hurtigt, at vi skulle arbejde med den traumatiske oplevelse, som hvis det var opstået i dette liv. Jeg tog hende tilbage til nutiden, og vi arbejdede med oplevelsen i hypnosen, inden vi afsluttede sessionen og terapien.

Da hun var fuldt til stede igen, var hendes smerter i hovedet forsvundet, og de kom ikke tilbage senere.

(vil du hurtigt i gang med rejser til tidligere liv, så har du mulighed for at købe min hypnose MP3 – Tidligere liv her.)

Mange hypnoseregressioner til tidligere liv senere.

Efter den oplevelse har jeg været medoplever til mange menneskers tidligere liv. Nogen kommer til mig for at finde ud af, om de har levet tidligere. Andre kommer fordi de igennem længere terapeutiske forløb ikke har fået lindring på deres problemer. De overvejer derfor, om de ting, som de slås med, kan bunde i noget, der er sket i et tidligere liv. For en stor gruppe klienter sker rejsen tilbage til et tidligere liv spontant og uventet i hypnose behandlingen, som i tilfældet med kvinden med spændingshovedpine.

Siden hendes oplevelse med at komme tilbage til et tidligere liv, har jeg uddannet mig yderligere og været på forskellige workshops og kurser for bedre at kunne assistere klienter med et ønske om at komme tilbage til tidligere liv eller liv mellem liv.

Det kan være fantastisk at opleve at komme tilbage til tidligere liv, som du måske har levet engang for længe siden. Sammen med klienter har jeg dybest set oplevet hele menneskets historie og alle dets tidsaldre, det er fra stenalderen og op til i dag. Jeg har sammen med klienter været tilskuer til de værste sider af menneskelig ondskab og også den største kærlighed. Rejser tilbage til tidligere liv og den spirituelle tilstand i liv mellem liv får for de fleste en stor betydning for det liv, de lever nu. Det er først og fremmest en stærkt helende proces at slippe blokeringer og fysiske problemer, der længe har været en forhindring for at leve livet fuldt ud. At det samtidig foregår i en anden tid og et andet sted, gør kun oplevelsen endnu mere betydningsfuld.

Liv mellem liv og tidligere liv

Rejser til tidligere liv er mere end blot det at opleve at komme tilbage til et tidligere liv. Der er også en periode mellem livene, der kaldes for liv mellem liv. Livet mellem livene er en spirituel tilstand, hvor der opleves stærke følelser af velvære, kærlighed. Mange omtaler det som lykke eller nærmest ekstase.

I liv mellem liv kan der opleves mange forskellige fænomener. Nogle møder venner og familie fra tidligere liv. Andre møder personer, som de kender i dette liv. Mange har nær kontakt med spirituelle og åndelige vejledere og oplever også dybe kærlige helingsprocesser af sindet. Som en del af hypnose terapien i tidligere liv og liv mellem liv sørger jeg altid for, at den periode, der opstår mellem et liv og det næste,  bliver integreret i det ubevidste. Dette sikrer, at den personlige udvikling, der har fundet sted på rejsen, bliver hos dig.

Kan alle opleve at rejse tilbage til tidligere liv og liv mellem liv og hvordan er det?

Oplevelsen af et tidligere liv er meget individuel. Nogle ser alt klart og tydeligt, andre fornemmer mere det, der sker. Den første gang du er tilbage til et tidligere liv eller liv mellem liv, vil der næsten altid være en stor forundring, og sindet kan til at starte med have svært ved at forholde sig til det. Derfor sørger jeg altid for at der efter sessionen er tid til, at vi i fællesskab kan skabe den sidste heling. I de følgende sessioner bliver der lettere adgang til oplevelsen, fordi dit ubevidste og bevidste sind nu er indstillet på det, der kan ske.

I tidligere tider var livet barskere og på mange måder farligere end i dag. Levetiden var kortere, og mange sygdomme var dødelige. Når du er tilbage i et tidligere liv og her har haft baske oplevelser, så oplever du dem igen som de var dengang. Var der smerte og lidelse, oplever du den. Var der kærlighed, mærker du den dybt i din sjæl. Heldigvis er det muligt for dit sind at tage smerten væk og forstærke de gode følelser. Så når hypnoseterapien i tidligere liv og liv mellem liv er færdig, har du det godt.

Mange ønsker at komme tilbage til tidligere liv af nysgerrighed. For mange er der mere at hente i processen, hvor at vi sammen kan finde frem til din mission i dette liv, finde frem til dine skjulte talenter og interesser, årsager til fobier og en større forståelse for de forhold du har skabt til andre i dette liv. Mange oplever også en ro i forhold til at skulle afslutte det fysiske liv, når de ved at det ikke slutter ved den fysiske død.

Selve metoden og den proces jeg bruger har meget til fælles med en almindelig hypnotisk regression. Du vil først slappe af og derefter komme i en tilstand af hypnose. Derefter guider jeg dig tilbage til det tidligere liv, som du har brug for at komme tilbage til. Når du har været tilbage i flere forskellige tidligere liv, bliver det lettere for dig at finde ud af, hvad det er du skal tilbage til, og jeg kan give dig mulighed for, at du i hypnosen selv kan lade dit ubevidste sind vælge for dig, hvor du skal hen.

Hypnose MP3 til tidligere liv kan købes ved at klikke på dette link. Pris 10.00 Euro.

Copyright Erik Lunøe 2003 og 2010

About the author

Erik Lunøe Erik Lunøe er en dansk Coach, NLP Terapeut og hypnoterapeut. Han har i de sidste 20 år arbejdet med at støtte andre i deres personlige udvikling. De mange års erfaring i personlig udvikling og terapeutiske processer, har specialiseret ham i at arbejde med stress, angst, depressioner, fobier, vægttab, seksualitet og selvtillid og selvværds problemer. De fleste problemstillinger løses oftest hurtigt. Google

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011-2013 Erik Lunøe
Print Friendly
ved |
apr 17

About Erik Lunøe :

Erik Lunøe er en dansk Coach, NLP Terapeut og hypnoterapeut. Han har i de sidste 20 år arbejdet med at støtte andre i deres personlige udvikling. De mange års erfaring i personlig udvikling og terapeutiske processer, har specialiseret ham i at arbejde med stress, angst, depressioner, fobier, vægttab, seksualitet og selvtillid og selvværds problemer. De fleste problemstillinger løses oftest hurtigt. Google | View all posts by Erik Lunøe

Forrige postSceneskræk og præsentationsangst Næste postBehandling af eksamensangst og præstationsangst
Erik Lunøe

Artikler